Radosť a nádej

Charakter: filozoficko-spoločenský
Charakteristika:
Podnet na vznik časopisu dali bratislavskí bohoslovci,  ktorí hľadali priestor na publikovanie svojich  myšlienok.Radosť a Nádej sa pokúšala po  novom vyjadrovať o kresťanskej viere, teológii, fi­lozofii,  umení,  politike  a  životnom  štýle.  Redakcia  sa  chcela  navzájom  deliť o názory, postoje, skúsenosti v týchto oblastiach a k tomuto vyzvať i čitateľov. 
Časopis si  postupne vyprofiloval  rubriky:
  1. Miestna  Cirkev  -  obsahovala  články  o  situácii  v  cirkvi,  úvahy  a  preklady článkov.
  2. Filozofia - snažila sa  reflektovať filozofické  myslenie  na Slovensku,  priná­šala články domácich  a zahraničných  autorov.
  3. Ekumenizmus - články na témy gréckeho obradu  u  nás,  pravoslávie,  unionizmus,  pravoslávno-katolícky dialóg.
  4. Umenie a próza - články boli zamerané na hudbu, staviteľstvo,  maliarstvo.
  5. Poézia -  rubrika dávala priestor kresťanskej  poézii,  ktorá nemohla byť o fi­ciálne  publikovaná.
  6. Knihy -  informácie o  nových  a zaujímavých  knihách.
  7. Správy -   krátky informačný servis zo sveta.
Trvanie: 1987-1989, [3]
Čísla: 10, [Ø120], [∑1202], [↓31], [↑203]
1987: 1(31), 2(33)
1988: 1(82), 2(115), 3(100), 4(119)
1989: 1(201), 2(203), 3(162), 4(156)
Formát: A5
Druh tlače: Ofsetová tlač
Náklad: 200 ks (1/1987-2/1988), 300 ks (3/1988-4/1989)
Redakcia: Michal Vaško, Anton Semeš, Ing. Peter Haťapka, Ing. Ján Letz CSc., Anton Srholec, Pavol Garajčlenovia redakcie, akademický titul v roku 1989
Tlač: Jozef Roman, Ing. Peter Haťapkatlačiari
Zdroj samizdatu: OZ samizdat.sk