Náboženstvo a súčasnosť

Charakter: nábožensko-spoločenský
Charakteristika:

Náboženstvo a súčasnosť (NaS) je prvým samizdatovým periodikom s celoslovenskou pôsobnosťou. Časopis vznikol pre potreby dynamicky sa rozvíjajúcej tajnej cirkvi.
Keďže bol jediný svojho druhu na Slovensku, chcel svojou existenciou vyprovokovať väčšiu a priamo programovú samizdatovú činnosť v oblasti náboženstva a ak to bude možné, tak aj iných oblastí - kultúry, histórie a pod.
Už jeho samotná existencia chcela poukázať na možnosť tvorby samizdatového periodika v atmosfére prenasledovania, a tým byť výzvou pre iných. Už z názvu vidieť, že redakcia NaS si kládla za cieľ reflektovať aktuálne otázky kresťanstva v súčasnom svete, ale najmä v bývalej ČSSR. Ich reflexia mala vyústiť do prehĺbenia viery a z nej vychádzajúceho angažovania sa za ľudské práva. Bolo snahou ukázať, že Cirkev nemôže zostať upriamená iba na seba samu, ale že je tu pre svet, a naopak, že aj tento svet jej má čo povedať. Preto sa časopis NaS vždy otvorene zastával prenasledovaných, poukazoval na problémy ekológie, cirkevnej architektúry...
Jednotlivé čísla prinášali aktuality a rozoberali udalosti v Cirkvi doma i vo svete. Snaha neuzatvárať sa len do seba, do svojich problémov charakterizovala články o histórii a aktuálnej situácii prenasledovaných kresťanov v komunistických krajinách (ZSSR, Čína, Albánsko).

Trvanie: 1982-1989, [8]
Čísla: 34, [Ø26], [∑879], [↓12], [↑56]
1982: 1(12), 2(13), 3(16), 4(18)
1983: 1(17), 2(18), 3(15), 4(16)
1984: 1(21), 2(21), 3(24), 4(25), 5(19)
1985: 1(24), 2(21), 3(22), 4(29)
1986: 1(24), 2(22), 3(28), 4(24)
1987: 1(24), 2(22), 3(20), 4(26), 5(27)
1988: 1(34), 2(39), 3(26), 4(22)
1989: 1(43), 2(56), 3(56), 4(55)
Formát: A4 (1/1982-4/1988), A5 (1/1989-4/1989)
Druh tlače: Cyklostyl (1/1982-2/1986), Ofsetová tlač (3/1986-4/1989)
Náklad: 500 ks (1/1982-4/1983), 750 ks (1/1984-5/1987), 900 ks (1/1988-4/1988), 1000 ks (1/1989-4/1989)
Redakcia: JUDr. Ján Čarnogurský, JUDr. Martin Lauko, RNDr. František Mikloško, RNDr. Vladimír Jukl, RNDr. Rudolf Fiby, Ing. Peter Murdza, František Novajovský, PhDr. Eva Čikelová, PhDr. Judita Stempelová, Ing. Ladislav Stromčekčlenovia redakcie, akademický titul v roku 1989
Podklady pre tlač: Mgr. Soňa Lauková, Filoména Kulinová, Anna Malíškováprepisovanie článkov na čistopis, príprava článkov do tlače
Tlač: Ivan Polanský, František Petráš, Jozef Romantlačiari
Zdroj samizdatu: OZ samizdat.sk