Zborník

Charakter: náboženský
Charakteristika: Tajná cirkev na Slovensku pomáhala prenasledovanej cirkvi v Rusku nielen materiálne, ale sa snažila spoznať aj je j duchovnú históriu. Prvé dva zborníky sú venované Miléniu príchodu kresťanstva do Ruska (988-1988). Obsahujú články pomáhajúce spoznať ruské duchovné hodno­ty. Tretí zborník je zameraný teologicky na niektoré aktuálne problémy.
Trvanie: 1984-1986, [3]
Čísla: 3, [Ø68], [∑205], [↓33], [↑103]
1984: 1(33)
1985: 2(103)
1986: 3(69)
Formát: A5
Druh tlače: Cyklostyl
Náklad: 250 ks
Redakcia: Ivan Polanskýčlenovia redakcie, akademický titul v roku 1989
Podklady pre tlač: Ivan Polanskýprepisovanie článkov na čistopis, príprava článkov do tlače
Tlač: Ivan Polanskýtlačiari
Zdroj samizdatu: OZ samizdat.sk