Plátok

Charakter: náboženský
Charakteristika: Spoločenstvo mladých z Nových Zámkov po istom čase pocítilo potrebu vyriešiť prenos informácií o svojej činnosti medzi sebou a inými. Preto začali vy­dávať časopis Plátok. V októbri 1985 vyšla prvá strana letáku formátu A4, kde mladí informujú o vzniku svojho spoločenstva. Od júna 1986 začala pravidelne vychádzať dvojstrana aktualít, z ktorej v decembri 1986 vznikol časopis Plátok. Ten si kládol za svoju úlohu „vnútornú misiu“ , t. j. pozdvihnúť vedomostnú úroveň novozámockej farnosti, informovať o živote cirkvi v okrese a vo svete. Čísla časopisu chceli byť aj akousi pomôckou pri spoločnom stretávaní spo­ločenstiev. Časopis obsahoval úvahy, informácie, články z histórie a aktuality.
Trvanie: 1985-1989, [5]
Čísla: 40, [Ø11], [∑424], [↓1], [↑20]
1985: 1(1)
1986: 1(2), 2(3), 3(4), 4(6), 5(10), 6(8), 7(20)
1987: 1(11), 2(13), 3(14), 4(14), 5(16), 6(12), 9(7), 10(14), 11(12), 12(20), 7-8(20), 13(8)
1988: 1(11), 2(8), 3(12), 4(12), 5(14), 6(10), 7(16), 8(10), 11(12), 12(12), 9-10(20)
1989: 1(9), 2(7), 3(8), 4(9), 5(13), 6(5), 9(7), 10(9), 7-8(5)
Formát: A4
Druh tlače: Strojopis
Náklad: 30 ks (1/1985-13/1987), 50 ks (1/1988-9-10/1988), 60 ks (1/1989-7-8/1989)
Redakcia: Ing. Pavol Abrham, Robert Sarka, Martin Kytka, Katarína Macková, Katarína Barákováčlenovia redakcie, akademický titul v roku 1989
Tlač: Zuzana Kováčová, Darina Jariabková, Marianna Tóthovátlačiari
Zdroj samizdatu: OZ samizdat.sk

 

1/1985

Názov článku Číslo strany Autor (Pseudonym)
Drahí bratia! 1

1/1986

2/1986

Názov článku Číslo strany Autor (Pseudonym)
Úvod 1
Ktoré najvýznamnejšie mariánske hnutia poznáme? 1
Vy nám 2
My vám 3

3/1986

Názov článku Číslo strany Autor (Pseudonym)
Úvod 1
O architektúre "nášho" ruženca 2
Zamyslenie sa nad Apoštolátom modlitby na August 3
My vám 3 Sv. Ján Vianney
Vy nám. 4

4/1986

Názov článku Číslo strany Autor (Pseudonym)
Úvod 1
"Životopis" Panny Márie 1
My vám 4 Roman K.
Vy nám. 5
Zamyslenie nad apoštolátom modlitby 5 J. Hrúzik: Vademecum medici
My vám. 6
"Plátok" verejnejšie. 6

5/1986

Názov článku Číslo strany Autor (Pseudonym)
Úvod 1
La Saletta 2
My vám 4
Biblia. 10
Apoštolát modlitby 10

13/1987

Názov článku Číslo strany Autor (Pseudonym)
Pane, mám čas... 1
Kristove Vianoce 3
Tajnička 5 redakcia
Milí naši čitatelia!!! 7

6/1989