Nové Turíce s Máriou

Charakter: náboženský - charizmatická obnova
Charakteristika: Jedno z hnutí, ktoré rozvíjalo svoju činnosť tajne, bolo Hnutie charizmatickej obnovy. Nové Turíce s Máriou boli zamerané na katolícku formáciu animátorov Hnutia charizmatickej obnovy na Slovensku. Časopis prinášal informácie zo života hnutia, úvahy, teologické články, aktuality a svedectvá.
Trvanie: 1987-1989, [3]
Čísla: 7, [Ø14], [∑99], [↓9], [↑29]
1987: 1(10)
1988: 1(9), 2(16), 3(12), 4(14)
1989: 1-2(29), 3(9)
Formát: A4
Druh tlače: Cyklostyl
Náklad: 250 ks
Redakcia: Ing. Václav Kociančlenovia redakcie, akademický titul v roku 1989
Tlač: Ing. Rudolf Toma, Ján Kubištlačiari
Zdroj samizdatu: OZ samizdat.sk