Hlas Slovenska

Charakter: historicko - politický
Charakteristika: V spoločnosti, ktorá si vyhradila právo informovať ľudí podľa svojich kritérií' pričom sa mnohé veci skresľovali', ideologicky zneužívali alebo sa o veciach mlča­lo (napr. o histórii), v tejto atmosfére vznikol Hlas Slovenska, ktorý chcel byť nápomoc­ným pri hľadaní objektívnej pravdy. Časopis sa orientoval na uverejňovanie štúdií a článkov o Slovensku a sloven­skom národe. Tým chcel prispieť k objasňovaniu mnohých zložitých ciest v mi­nulosti, ukázať postoje a situáciu počas socialistickej doby a uvažovať o cestách budúcnosti. Uverejňoval historické štúdie a pôvodné články, ale aj články, ktoré boli uve­rejnené mimo dosah bežnej verejnosti, ale boli známe v zahraničí, prípadne úzkemu okruhu odborníkov doma.
Trvanie: 1988-1989, [2]
Čísla: 8, [Ø28], [∑222], [↓23], [↑32]
1988: 1(27), 2(24), 3(30), 4(31)
1989: 1(30), 2(32), 3(23), 4(25)
Formát: A4
Druh tlače: Cyklostyl
Náklad: 200 ks (1/1988-4/1988), 250 ks (1/1989-4/1989)
Redakcia: JUDr. Martin Laukočlenovia redakcie, akademický titul v roku 1989
Podklady pre tlač: Mgr. Soňa Laukováprepisovanie článkov na čistopis, príprava článkov do tlače
Tlač: Ing. Martin Čulen, Jozef Romantlačiari
Grafická úprava: Jozef Sedlákpodieľanie sa na grafickom výzore samizdatu
Zdroj samizdatu: OZ samizdat.sk

 

1/1988

Názov článku Číslo strany Autor (Pseudonym)
Úvod redakcie 2
Slovenský podiel na európskej tragédii židov 3
Ivan Polanský 22
Slovenské hroby 24 Marek Bohúň

2/1988

Názov článku Číslo strany Autor (Pseudonym)
List biskupa A. Nossola veriacim /25.3.1988/ 2
Ľudia roky udalosti 3 Marek Bohúň
Milan Rastislav Štefánik 11 Štefan Maroš
Rekviem za hrdinu 13 Janko Silan
Hodina Bratislavy 25.03.1988 15 Hana Ponická
Bratislavské udalosti 19 I. H.
Bratislavský Piatok 24 M. S.

3/1988

Názov článku Číslo strany Autor (Pseudonym)
Slovo k národu 2 Martin Kovan
Úvaha o nenásilnom odpore 6 J.K.
Aristokrati 8 Marek Bohúň
Martin Rázus 16 M.S.
Obnova gréckokatolickej cirkvy na Slovensku a jej ohlas v ekumenickom hnutí 19 Michal Lacko

4/1988

Názov článku Číslo strany Autor (Pseudonym)
Úvod redakcie 2
Pohľad na Slovenskú ev.a.v. cirkev v ČSSR po roku 1948 3 Juraj Luterský
Láska všetko premáha 20 Andrej Bošácky
Prenasledovanie biskupa J. Ch. Korca 31 L. M.

1/1989

Názov článku Číslo strany Autor (Pseudonym)
Rehoľné spoločenstvo a súčasný svet 2 Ján Záhorský
Slováci 9 Karol Horák
Martin Kukučín 22
Vždy je málo času 27 prof. Štefan Kotulec

3/1989

Názov článku Číslo strany Autor (Pseudonym)
Doba a osobnosť 2 Ján Uhorskaj
Ohnivý naturel 3 F. X. Šalda
Štúdia k hvezdárskemu portrétu M. R. Š. 7 Hana Ponická
Slovenský astronóm 13
Štefánikova mohyla na Bradle 14 Jozef Jablonický
Pohľad z výšavy orla 18 Václav Sionský
Z kalendára našich dejín pred 50-timi rokmi 20